Interiör

Klicka på bilden så får du en kort rundvandring i lokalerna!
Du kan också se varje rum för sig:

Kapprum och foajé
Köket och dukningsförslag
Lilla salen
Stora salen
Utomhus
Barntimmerummet

Bläddra runt och titta på salar, möbleringsförslag och utrustning!
Ute kan du hissa flaggan och ställa ut marschaller till fest!

Interiör- och exteriörbilder från Kils Kyrka hittar du här!

Video och foton: Christer Söderbäck