Styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper

Adresslista Närkes Kils Församlingshem 2023 – korr 13 april 2023

STYRELSEN

Ordförande
Vakant

Vice ordförande
Anna Janegren, Hammarbygatan 5, 070 – 848 65 38,
annajanegren@gmail.com

Kassör
Per-Fredrik Löthgren, Hammarbygatan 11, 070 – 531 96 19
pelot@eg.se

Ledamöter
Ingela Fernström-Hjelting, Lockenkil 541, 073 – 626 76 92,
ingelafernstromhjelting@gmail.com

Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 070 – 528 31 77
berit_dovekarl@yahoo.se

Sven Nilsson, Utflyktsvägen 2, 070 – 828 02 81,
sm4cgr@gmail.com

Åsa Larsson, Blacksta 451, 070 – 671 71 07,
asa.larsson59@gmail.com

Patrik Björk, Falla 253, 070 – 598 40 98
pallica@hotmail.com

Adam Olsson, Framnäsvägen 4, 070 – 312 52 53
adam.olsson@edekyl.se

Mattias Persson, Hällebytorp 721, 070 – 331 06 10
mattias.persson@hallebytorp.se

Christer Söderbäck, Vandrarvägen 9, 073 – 544 10 20,
csoderback@gmail.com

Vakant, Axbergs Församling, 019 – 20 93 00

Revisorer
Eva Schön, Rånnesta 252, 070 – 223 63 02,
eva.schon@hotmail.com

Anna-Märta Hasselwander, Lockenkil 226, 0705 – 513 260, anna.marta.hasselwander@gmail.com

Ann-Louise Sundström, Falla 834

Valberedningskommittén
Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, 070 – 357 79 70,
gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Johan Eklund, Falla 821, 070 – 306 22 96
eklundjohan@hotmail.com

Leif Klingvall, Västra Nobelgatan 10, Örebro, 070 – 519 04 70,
gerd52klingvall@gmail.com

KOMMITTÉER och ARBETSGRUPPER för trivsel och underhåll:

Ansvarig för bokning och uthyrning
Ingela Fernström-Hjelting, Lockenkil 541, 073 – 626 76 92,
ingelafernstromhjelting@gmail.com

Städning och trädgårdsskötsel
Thomas och Patt Holm, Hillerstorp 604, mobil 070 – 217 12 49
kilsbo.holm@gmail.com

Kommittén för valborgsmässofirande
Mats Olsson – sammankallande, Ullavi 209, 070 – 210 07 07,
ullavi@telia.com

Andreas Karlsson, Blacksta 412, 070 – 528 30 92,
andreas.karlsson82@hotmail.com

Ulrika Ekström, Ferievägen 4, 070 – 642 18 14,
ekstrom.ulrika@gmail.com

Anna Janegren, Hammarbygatan 5, 070 – 848 65 38,
annajanegren@gmail.com

Kommittén för midsommarfirande
Ingela Fernström-Hjelting – sammankallande, Lockenkil 541, 073 – 626 76 92, ingelafernstromhjelting@gmail.com

Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, 070 – 357 79 70,
gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Josefin Eriksson, Blacksta 412, 0730 – 603560,
josefin85eriksson@gmail.com

Kommittén för första advenstfirande
Åsa Larsson – sammankallande, Blacksta 451, 070 – 671 71 07,
asa.larsson59@gmail.com

Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 412, tel. 070 – 528 31 77
berit_dovekarl@yahoo.se

Gunbritt Jonsson – ordf. kyrkliga syföreningen, Rånnesta 525, 070 – 357 79 70, gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Brandskyddskommittén
Patrik Björk, Falla 253, 070 – 598 40 98
pallica@hotmail.com

Lena Björkqvist, representant från Axbergs Församling, tel. 072 – 575 42 16, lena.bjorkqvist@svenskakyrkan.se

Teknik hjärtstartare, mm
Christer Söderbäck, Vandrarvägen 9, 073 – 544 10 20,
christer.soderback@klockhammar.se

Sopptanterna
Kristina Sundell, Slalomvägen 3, 073 – 691 33 10,
eva.kristina.sundell@gmail.com

Karin Karlsson, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Stickcafé
Kristina Sundell, Slalomvägen 3, 073 – 691 33 10,
eva.kristina.sundell@gmail.com