Styrelsemedlemmar i syföreningen 1909 – 2007

Norra Kretsen
Namn
Yrke
Styrelsepost
Började
Slutade
C Lilieroth
Komminister
Ordförande
1909
1924
Elvira Carlberg
Fröken
Kassör
1909
1912
Viktoria Österberg
Lärarinna
Sekreterare
1909
1943
Kassör
1909
1942
David Forsner
Kontraktsprost
Ordförande
1924
1936
F Thyrbjörn
Komminister
Ordförande
1936
1939
G Jönsson
Pastor i Vallby
1941
Gösta Skjöldebrand
Kyrkoherde
Ordförade
1939
1963
Henry Hedström
Pastor
v ordf
1941
1956
E. Marcus Nilsson
Kantor
1942
Ingeborg Jansson (Haget)
Fru
Kassör
1942
1946
Anna Hedström
Prästfru
Sekreterare
1944
1954
Karin Olsson
Fru
Kassör
1946
1964
Frida Olsson
Fru
Hedersledamot i styrelsen
1947
Signe Sandberg
Fröken
Hedersledamot i styrelsen
1947
Erik Lindén
Komminister
1956
1957
Marianne Skjöldebrand
Prästfru
Sekreterare mm
1954
1963
Bengt Åkesson
Komminister
1964
Eivor Åkesson
Prästfru
Ordförande
1964
1967
Astrid Karlsson
Fru
Sekreterare
1964
Margareta Edberger
Fru
sekreterare
1965
Anna Persson
Fru
kassör
1965
Sara Larsson
Fru
Sekreterare
1966
Ragnhild Fernström
Fru
Sekreterar
1968
Svea Larsson
Fru
Ordförande
1967
Holger Danielsson
Pastor
1967
Hjördis Danielsson
Prästfru
Ordförande
1968
Asta Pettersson
Fru
Sekreterare
1968
1972
Ragnhild Fernström
Fru
sekreterare
1972
Södra Kretsen
Gösta Skjölkdebrand
ordförande
1944
Henry Hedström
vice ordf.
1944
Ingeborg Jansson
kassör
1944
Anna Hedström
sekreterare
1944
1954
Marieanne Skjöldebrand
sekreterare
1955
Maj-Britt Larsson
sekreterare
1955
1993
1993
Sammanslagna kretsarna
Hjördis Danielsson
prästfru
ordförande
1974
1975
Svea Larsson
vice ordförande
1974
1984
Ulla Löthgren
kassör
1974
1975
Maj-Britt Larsson
sekreterare
1974
1994
Asta Pettersson
vice sekreterare
1974
1989
Håkan Jarl
komminiser
ordförande
1975
1979
Märta Andersson
kassör
1975
1983
Svea Larsson
ordförande
1979
1982
Håkan Henriksson
komminister
Vice ordförande
1979
1984
Disa Svensson
ordförande
1982
2002
Svea Larsson
Vice odrförande
1983
1984
Hildegard Gustavsson
kassör
1983
2004
Erland Söderström
komminister
Vice ordförande
1984
1992
Karin Ryding
Vice sekreterare
1989
1994
Ingrid Pettersson (Lillån)
Diakonissa
vice ordförande
1992
2002
Birgit Nilsson
sekreterare
1994
Maj-Britt Larsson
vice sekreterare
1994
2004
Ingrid Pettersson (Lillån)
Diakonissa
ordförande
2002
2005
Gunborg Karlsson
vice ordförande
2002
Ragnhild Fernström
kassör
2004
2007
Mari-Anne Gustafsson
komminister
ordförande
2005
Gunbritt Jonsson
kassör
2007