Församlingshemmet från 1924 till idag

Stiftelsen Kils Församlingshem 1960 – 2017

Föreningen Närkes Kils Församlingshem 2017

Så började det

Vid konstituerande sammanträde onsdagen den 16 nov 1960 beslutades att bilda stiftelse och att anta de föreslagna stadgarna. Ett förslag till renovering presenterades men man var osäker om stiftelsen kunde finansiera de lågt räknade kostnaderna på ca 50000 kr. En styrelse valdes som skulle verka fram till årsmötet:

Kyrkoherde Gösta Sköldebrand – ordförande

Kantor Gunnar Wargert (vice ordförande)

Kyrkvärden David Sundström (kassör)

Kyrkvärden Hugo Larsson (tillsyningsman)

Fru Märta Andersson (vice sekreterare)

Fru Anna Persson (sekreterare)

Med suppleanter: Fru Ragnhild Fernström (materialförvaltare) och lantbrukare Erik Pettersson.

Stiftelsen Kils Församlingshems stadgar fasställdes av Strängnäs Stift 1961. Vid det första årsmötet 19 mars 1961 redovisades att Domkapitlet i Strängnäs godkänt stadgarna. Utöver de redan invalda i styrelsen tillkom som suppleanter lantbrukare Torsten Sundström och lantbrukare Sigvard Johansson och fru Alfhild Gustavsson.

23 mars 1998 redovisade Marie-Ann Gustavsson osäkerheter om stiftelseformen och namnet var juridiskt korrekt och registrerat. Stadgarna granskades och man funderade på ändringar. På årsmötet 5 april samma år rapporterade hon följande:  Stiftelsen bildades genom gåva från Kils Kyrkliga Ungdomskrets 1960 efter att Kils Församling tackat nej till gåvan. Enligt Per Undén på länsstyrelsen i Örebro förvaltas församlingshemmet som stiftelse och heter fortfarande Stiftelsen Kils Församlingshem.

2009 tog föreslog Gunbritt att stadgarna skulle revideras. Beslutades att inte göra något eftersom: kyrkoherden var negativ till förslaget, myndigheterna avrådde och det skulle kosta minst 7000 kronor bara att ansöka.

Nya Stadgar 2017

Genom åren har flera olika ordföranden aktualiserat frågan om stadgeändring utan att de har ändrats. Vid efterforskningar hos Strängnäs stift framkom ca 2015 att Stiftet har ingen tillsynsverksamhet alls längre av sådana ”stiftelser” och det visade sig att den inte heller fanns registrerad hos Myndigheten som ansvarar för stiftelser i Sverige. Föreningen är däremot registrerad hos Skatteverket som en Ideell Förening.

Föreningen är som juridisk person registrerad som ägare av fastigheten Falla 2:32.

Med dessa förutsättningar som utgångspunkten beslutade styrelsen 2016 att revidera stadgarna och de nya stadgarna fastställdes slutligen på årsmötet 1 april 2017.

Övrigt

Minnesfonden (gåvomedel i samband med jordfästning avsätts för speciellt ändamål) beslutas 1967

Under sommaren 1998 skedde en stöld av bl a TV, video och en del småsaker. Ny TV, Video och Messingsljusstakar inköptes av försäkringspengar.

SPF Kilsbergsbygden har uttalat önskemål om hörslingor 1999.

2003 i november skedde ett inbrott varvid bl. a. ytterdörren till köket skadades. Larmet förstördes (?) också.

Eivor Åkessons minnesbok över ombyggnaden 1964-64 publicerades och såldes 2006 för 40 kronor.

En enkel Web-sida publicerades på Närkes-Kils portalen 2008.

Ny Web-sida konstruerades av Christer Söderbäck och infördes under 2010. Efter renoveringen av huset 2018 har Christer hjälpt oss med att convertera web-sidan till Word Press och uppdatera bilder och texter.

En folder som beskriver församlingshemmet i ord och bild har tagits fram 2018.

En uppdatering foldern som beskriver församlingshemmet i ord och bild har tagits fram 2021. Ny prislista.