Ekonomin genom åren

Hyresintäkter från pastoratet

I samband med utbyggnaden 1989 omförhandlades hyran för pastoratet till 60 000 kronor/år. 1998 tog styrelsen upp frågan igen.

1994 hyrde kommunen församlingshemmet som bibliotek och inredde då skåpsdörrarna i Lilla salen för böcker. Föreslog 10 000 kronor i hyra per år.

2001 höjdes hyran från pastoratet till 84 000 kronor/år. Något kontrakt skrevs inte.

2008 övertog pastoratet skötsel av trädgården genom att kyrkvaktmästare gör arbetet.

2009 förhandlade och överenskom Stiftelsen och Kyrkorådet om att hyran höjs från 84 000 kronor/år till 112 000 kronor/år. Höjdes sedermera 2010 till 119 000/år som kompensation för de åtgärder vi vidtagit i barntimmerummet. En överenskommelse upprättades som även reglerar villkor, omräkning och omförhandlingar.

Församlingens hyra omförhandlades till 150 000 SEK per år från och med 1a: kvartalet 2018. Vid förhandlingarna  kom parterna överens om att i likhet med övriga församlingar skall svenska kyrkans medlemmar inte betala hyra för dop-, begravning- och bröllopssammankomster i församlingshemmet. Detta justeras från och med 2019 till att enbart gälla dop- och begravningssammankomster.

2022 har föreningen i en överenskommelse enats om att Axbergs Församling ska betala kvartalshyra med 40 588 SEK, för att använda fastigheten Falla 2:32 som församlingshem. Avtalet innebar att hyran ska årligen justeras enligt den procentsats som förhandlas fram mellan Fastighetsägarna Mittnord (Örebro) och Hyresgästföreningen, Örebro.

2024  justerades hyran till 44 812 SKR per kvartal från den 1 april.

2023  justerades hyran till 42 597 SKR per kvartal från den 1 juni.

2011 – 126000 kr/år

2012 – 127000 kr/år

2013 – 132000 kr/år

2014 – 136000 kr/år

2015 – 137200 kr/år

2016 –  140800 kr/år

2017 – 141800 kr/år

2018 – 150000 kr/år

2019 – 153000 kr/år

2020 – 157000 kr/år

2021 – 158735 kr/år

2022 – 161748 kr/år

2023 – 170388 kr/år

2024

Minnesfonden

Av tradition har Kilsborna skänkt pengar till Församlingshemmet som minnesgåva vid speciellt begravningar, men även vid andra högtider. Dessa pengar har används för att skaffa inventarier som förbättrar husets funktion och trevnad.

Under de senaste åren har minnesfonden fått:

2017 – 31.500 kr

2008 – 3.500 kr

2009 – 53.100 kr

2010 – 3.650

2011 –  1100 kr

2012 – 18.670 kr

2013 – 300 kr

2014 – 4150 kr

2015 – 2400 kr

2016 – 700 kr

2017 – 200 kr

2018 – 3840 kr

2019 – 5970 kr

2020 – 4400 kr

2021 – 200 kr

2022 – 800 kr

2023 – 900 kr

Större gåvor från enskilda personer

2012 I början av året fick Stiftelsen 100 000 kronor i legat från Sven Sundström. ”Pengarna skall användas till underhåll och bibehållande av församlingshemmet som samlingslokal för Kilsborna”.

I slutet av året fick Stiftelsen också 100 000 kronor som gåva från Ingrid Sundström. ”Givaren överlåter penningsumman under förutsättning att gåvan används till att stärka barn-och ungdomsverksamhet i Stiftelsen Kils Församlingshem. Gåvan får även användas för upprustning av stiftelsens lokaler för denna verksamhet”.

Den 11 augusti 2012 avled Gunvor Gustavsson som tillsammans med sin tidigare avlidne make Karl testamenterat hela sin kvarlåtenskap till Stiftelsen Kils Församlingshem. Enda villkoret är att medel avsätts till vård av deras grav på Kils kyrkogård.

Arvsskiftet genomförs på våren 2013 i gott samförstånd med Gunvor Gustavssons syskon. I arvet ingick en HSB-lägenhet i Mellringe. Den såldes av Mäklarhuset 2012-12-14 till ett pris av 810.000 kr . Efter reavinstskatt på lägenhetsförsäljningen, mäklararvoden mm kvarstod ca 2 147 000 kr på hela arvet.

Styrelsen gjorde en noggrann utvärdering av olika bankers placeringsförslag och valde sedan att placera pengarna i några olika fonder i Länsförsäkringar Bank. Genom åren har pengarna omplacerats och gett en bra avkastning i förhållande till den låga riskfaktorn på de olika placeringsalternativen. Pengarna har använts för renoveringen 2016-18 och mars 2019 är värdet av de återstående fonderna 1 058 000 kr.

Närkes Kils Ekonomiska Förening

I likhet med många fastighetsägare i Närkes Kil ägde Församlingshemmet andelar i bygdens ekonomiska förening.

Då Linde Energi köpte föreningen 2016 löstes andelarna ut och Församlingshemmets andelar såldes för 78102 kr.

Inkomster och utgifter genom åren
År
Medl. avg
Räntor o övriga.
Minnes-fond
Hyror
Gåvor syf.
Gåvor övriga
Utgifter
Summa Intäkter
Resultat
2009
10400
1300
43100
121200
18700
186800
194700
-11600
2008
9700
9300
107600
18100
154800
144700
-26900
2007
9700
7600
7700
124500
22300
138100
171800
12200
2006
9400
11300
110200
500
16400
121300
147800
26500
2005
9200
3300
113200
500
17900
131600
144100
12500
2004
12200
3200
5600
113000
500
19200
159400
153700
-5700
2003
7900
5300
87200
500
13200
113500
114100
600
2002
8400
5100
13600
114200
500
17300
108000
159100
51100
2001
8000
3000
24500
107600
1500
17300
164200
161900
-2300
2000
7700
2700
2000
108200
1500
13900
121000
136000
15000
1999
7800
1700
43300
112500
1000
16500
143700
182800
39100
1998
6800
4800
106800
400
1000
24500
307800
144300
-163500
1997
7900
9700
24300
98500
1000
10600
105200
152000
46800
1996
8200
9200
6900
95300
2000
10300
112800
131900
19100
1995
7600
9100
6700
95600
3100
22600
94400
144700
50300
1994
7900
4200
1200
94000
15600
12800
113500
135700
22200
1993
8100
1800
33300
98700
7400
11300
99699
160600
60901
1992
8200
700
16800
92560
10000
14200
76500
142460
65960
1991
8000
1600
7800
89500
8500
500
106190
115900
9710
1990
2500
99600
11300
31300
79800
144700
64900
1989
3600
80000
8000
30284
472900
121884
-351016
1988
32300
338200
6000
49300
641900
425800
-216100
1987
9000
18100
234200
5000
50500
266300
215800
1986
5100
7900
132700
4000
4800
51700
154500
102800
1985
4700
6700
59700
3200
17300
91600
91600
1984
2100
5700
19900
4000
200
26600
31900
5300
1983
2200
4800
19000
2500
10400
31300
38900
7600
1982
2100
5200
14100
2500
3100
25800
27000
1200
1981
1400
5000
21400
500
600
22700
28900
6200
1980
3200
4400
25200
2500
200
23700
35500
11800
1979
2328
2364
15567
2500
375
18599
23134
4535
1978
1032
2129
14704
3000
150
17714
21015
3301
1977
1072
2095
13770
1500
5050
13904
23487
9583
1976
1094
13436
1500
1472
16833
17502
669
1975
764
12315
2000
2776
11580
17855
6275
1974
1586
12847
2000
1323
18803
17756
-1047
1973
658
14240
3500
7142
23022
25540
2518
1972
552
15008
3500
6357
28953
25417
-3536
1971
638
19288
4000
7903
24855
31829
6974
1970
356
20111
4000
4180
25050
28647
3597
1969
418
17165
4000
5394
35938
26977
-8961
1968
293
13529
3400
7518
17171
24740
7569
1967
1800
398
12322
3000
4730
27286
22250
-5036
1966
1830
563
11816
3000
10370
39037
27579
-11458
1965
0
0
1964
0
0
1963
0
0
1962
0
0
1961
559
238
7435
1260
8232
6972