Bli medlem

Vill du bli medlem sätter du in 100 kr per person på bankgiro nr 859-3162. Flera familjemedlemmar kan anmälas samtidigt. På anmälan skall uppges namn och postadress för alla som samtidigt anmäls.

Föreningen har ca 160 medlemmar. Som tidigare medlem får du en kallelse till årsmötet och i denna finns information om medlemsavgiften. Man måste inte vara bosatt i Närkes Kil för att vara medlem.

Du kan även stödja Kils Församlingshem med en gåva i form av pengar som också sätt in på bankgiro nr 859-3162. Ange då namn, adress och att det är en gåva. Andra typer av gåvor kan vi endast ta emot om styrelsen samtycker. Kontakta ordförande i föreningen.