Hyresavtal

Hyresavtal med prislista 2024 

Hyresvärd: Föreningen Närkes Kils Församlingshem

Hyresgäst: ……………………………………………………………………………

Personnummer: ………………-………………… ID-kontroll: …………………….

Adress:………………………………………………………………………………..

Telefon nr: ……………….…………… Mobilnr: .…………………………………..

E-post: ….…………………………………………………………………………….

Hyrestid datum: ………………………….. Hyra …………………………………………kr

Antal beräknade personer: ………………..

Ändamål: ……………….……………………….……………………………………

I hyran ingår tillgång till köket och all dess utrustning även som lokalens utrustning.  Städning och återlämnande av nyckel dagen efter hyrestillfället kan ske, om inte lokalen är upptagen av annan hyresgäst före eller efter hyrestillfället.

Hyresgästen förbinder sig att:

  • lämna lokalen och parkering/gård i det skick den var vid tillträdet (återställa flyttade möbler, barntimmerummet o dyl.)
  • städa alla använda utrymmen inkl. toaletter
  • ersätta inventarier/inredning som ev. går sönder
  • följa de regler som finns angående sophantering, rökning, antal gäster m.m.

 

…………………………………………   ………………………………………………..
Ort och datum                                                                           Nyckel kvitteras

…………………………………………………………………………………………….
Underskrift hyresgäst

…………………………………………………………………………………………….
Ansvarig för bokning och uthyrning