Om föreningen

Församlingshemmet ägs av den ideella föreningen Närkes Kils Församlingshem och förvaltas och sköts av föreningens styrelse och arbetsgrupper.

Medlemsavgiften är 100:-/person och år och den bidrar till husets underhåll. Som medlem blir du inbjuden till föreningens årsmöte och kan på olika sätt bidra till att huset fortlever och utvecklas. Du är välkommen att vara med som medlem eller enbart stödja föreningen Närkes Kils Församlingshem med en gåva.