100 år med Kils Kyrkliga Syföreningar

100 år med Kils Kyrkliga syföreningar
I fem protokollsböcker, och en del lösa papper i dem, har jag hämtat en berättelse om Närkes Kil. Kvällssyföreningen, som bildades på 60-talet, är ännu så länge inte med i denna sammanställning. Min utgångspunkt var egentligen att vaska fram hur mycket pengar som församlingshemmet fått från syföreningarna, och därför lägger jag också ut resultatet på församlingshemmets webbsida.
Det är lätt att börja läsa mellan raderna och bilda sig en uppfattning om tidsandan och inte minst om människorna som skymtar fram. Lärarinnan Viktoria Österberg med sin torra humor, prästfrun Anna Hedströms kaligrafiska handstil, prästparet Åkessons engagemang i församlingshemmets renovering, Maj-Britt Larssons noggranna verksamhetsberättelser och Birgit Nilssons och Gunborg Karlssons uthållighet med att föra traditioner vidare.

Anna Hedströms handstil
Birgit Nilssons handstil
Varje år bildades en arbetsgrupp. Det jag insåg efter att ha gått igenom och sammanfattat det jag noterat var att och det var denna grupp som organiserade och genomförde alla återkommande aktiviteter: De gamlas dag, Bjuda Hålahults patienter på kyrkkaffe, Arrangera minst en sommarutflykt, Flera lotterier, Den stora syföreningsauktionen, Årsmötet samt Blommor till kyrkan. I protokollen finns arbetsgrupperna noterade men dem har jag inte sammanställt.
Det är verkligen imponerande hur mycket pengar man lyckades få ihop med lotterier, auktioner och kollekt på mötena. Utöver det som skänkts till organisationer fanns också pengar till blommor till medlemmar som fyllde år eller var sjuka. Under krigsåren skänkte man några gånger pengar till enskilda familjer i Kil, som tillfälligt hade det svårt, och kläder till Finland.
I mina sammanställningarna har jag naturligtvis missat mycket som kan vara intressant, men de kan vara en utgångspunkt för dem som vill veta mer, böckerna finns kvar i Axbergs församlings arkiv och hos Birgit Nilsson i Kullby.
Skriver Gunbritt Jonsson från Rånnesta i december 2010