BOKA LOKALER

Bokning av lokaler och hyra av utrustning:
Ingela Fernström-Hjelting,  073 – 626 76 92, e-post ingelafernstromhjelting@gmail.com

Kostnaden för att hyra finns i prislistan. Vi har inga bestämda tider, utan arrangören avgör hur länge festen eller mötet skall få pågå. Observera att priserna där förutsätter att man städar efter sig. Städning kan i annat fall beställas separat.

Huset ligger så att fester inte stör grannar men uthyrning på våra villkor förutsätter att tillställningen inte skadar huset eller dess anseende.

Församlingshemmet kan hyras av såväl församlingsbor som utomstående. Den som hyr hela eller delar av huset ansvarar själv för gästernas trevnad och att säkerhetsbestämmelser följs. Det finns ingen vaktmästerifunktion i huset. Ett avtal upprättas vid behov.

I bokningslistan framgår när församlingshemmet är ledigt. Tider markerade med preliminärbokning kan ev. vara lediga. Som regel hyr vi inte ut delar av huset till olika aktiviteter samtidigt. På tider då församlingen har sina regelbundna aktiviterer, speciellt barnverksamheten, är inte övriga delar möjliga att hyra.

För sådana fester – bröllop och barndop – som även skall försiggå i kyrkan bör man börja med att boka kyrkan. Observera att kyrkan bokas hos församlingens expedition tel 019-308040.