50-årsjubileum 29 okt 2011

50-årsjubiléet firades Församlingshemmet. Ett 50-tal medlemmar deltog i det stora kaffekalaset.

Gunbritt sammanfattade de gångna åren i en historik (se längre ner på sidan efter bilderna)

Presentation av stiftelsen på 50-årsjubiléet

Välkomna ni som deltar i Stiftelsen Kils Församlingshems 50-års jubileum denna oktoberlördag 2011! För er som var med redan då och undrar över årtalen och ni andra också, så var det så att man bildade en styrelse redan 1960 som förberedde stadgar och andra förutsättningar och 1961 godkände Strängnäs stift stadgarna.

Lena Karlsson och jag har planerat dagen så att

  • vi börjar med att dricka kaffe och smaka på ”7 sorters kakor” som fyra av oss har hjälpts åt att baka.
  • Vi blir underhållna av Mattias Norell , en musiker som nyss har kommit tillbaka från Australien lagom till detta evenemang. Han får presentera sig själv lite mer då han tar plats vid pianot och underhåller oss en stund.
  • Sedan kommer påtår och tårta – ni måste i alla fall lämna lite plats för tårta
  • När ni sedan förhoppningsvis är mätta och belåtna och pigga efter kaffet tänker jag berätta lite av stiftelsens historia
  • Sedan blir det fritt fram att gå runt och titta och kanske fråga mig eller någon annan om sådant ni undrar över. Det finns bilder från förr, det finns en lista på alla saker som köpts eller fåtts som gåva och en lista på alla som varit med i styrelsen.

Den som hjälper till med serveringen är Håkan och Lenas dotter Hanna. Så än en gång hjärtligt välkomna och var så god och ta för er!

Summering av stiftelsens historia
För en tid sedan gick jag igenom alla protokoll och sammanställde information därifrån. Det finns åtkomligt på Kils Närkes Kils Församlingshems hemsida på internet, och idag tänkte jag berätta lite från den sammanställningen.

Det började ju redan på 20-talet med att prosten David Forsner samlade bygden runt projektet att bygga det som idag skulle ha kallats ungdomsgård. Huset man byggde då såg rätt annorlunda ut. Standarden var väl inte så hög och i början på 60-talet fanns det anledning att ta ställning till vad man skulle göra med huset, om det skulle tas över av församlingen eller behållas i Kils-bornas ägo. Beslutet blev att behålla huset genom att bilda en stiftelse som blev ägare.

1960-talet
Det här var under Kyrkoherde Gösta Skjöldebrands tid och den 19 mars 1961 hade domkapitlet i Strängnäs godkänt stadgarna. Redan 1962 efterträddes Skjöldebrand  av Bengt Åkesson och han och inte minst hans fru Eivor Åkesson blev motorn i arbetet med att renovera huset.

”Det var först 5 dec 1963 som planerna var klara för restaureringen”. Åkessons engagemang var säkert förklaringen till att det nu tog fart. Till årsmötet dagen därpå föreslogs att man skall göra en reparation och tillbyggnad enligt arkitekt Åke Rehnbergs förslag. I kassan och på olika konton fanns ca 52 tusen kronor och sedan skulle man ta ett lån på 60 tusen kronor. Styrelsemedlemmarna gick i borgen för lånet. Årsmötet 1963 antog förslaget med acklamation.

På årsmötet den 27 mars 1965 invigdes det nyrenoverade församlingshemmet.” Det var då en ny tillbyggnad som då slutade med lilla salen, så det var ett mindre kök. Det finns foton av hur det såg ut.

1966 gjorde man också iordning tomt och parkeringsplats, putsade fasaden, installerade elvärme (troligen i stora salen)

1969 väcktes förslag om regelbundna engagemang 1:a advent och midsommar och även valborgsmässoafton. Den traditionen börjar alltså närma sig 50-årsjubileum den också.

Det är många kända Kil-bor som var med i den första styrelsen från början och en finns fortfarande kvar nämligen Ragnhild Fernström.

1970-talet
Paret Åkesson lämnade Kil 1968 och efterträddes av Holger Danielsson som var ordförande till 1973. Enligt stadgarna skall kyrkoherden vara ordförande i stiftelsen vilket förutsätter att pastoratet har en sådan tjänst. Men som väl var fanns Hugo Larsson. Hugo var med i styrelsen från början 1960 och så småningom vice ordförande. Han var ordförande 1973-75, vice 1975-78, ordförande 1978-79 och sedan ledamot till 1984. Håkan Jarl kom 1975 och var kvar till 1977 och Håkan Henriksson kom 1979 till 1983. Under 70-talet började Astrid Sundström 1972 och Rut och Carl-Axel Olsson 1979.

”Från skogen hämtade David Sundström 4 nya björkar som planterade 1971.
Åtgärder som underlättar för rullstolar att komma in i FH föreslog Gunnar Wargert 1973.

1976 var stiftelsen skuldfri, dvs reparationen genomförd och betald. En ny reparationsfond är upplagd.” 1978 försäkrades fastigheten för 600 tusen och inventarierna för 50 tusen.

1980-talet
Håkan Henriksson slutade 1982 och efterträddes av Erland Söderström som var kvar till 1990.

Dags för nästa stora projekt
Under 1985 fick församlingshemmet en välbehövlig uppfräschning, målning har utförts av Bertil Lundkvist. Lilla salens möbelgrupp kläddes om av Gustav Karlsson (Barre).

På styrelsemöte 19 mars 1986 redovisade arkitekt Inger Sundström (sedermera ordförande i stiftelsen) olika förslag till utbyggnad. Inga beslut fattades på detta möte. På möte i november fick Carl-Axel Olsson i uppdrag att undersöka markförhållandena för en 3-4 m utbyggnad norrut.

På styrelsemöte i nov 1987 beslutades att köpa ytterligare 3500 m2 mark av fastigheten Prästgården 1:1 till 2 kr/m2 samt att Karl-Erik Göthberg skall gräva och C-A Olsson skaffa cementrör till kulvertering av befintligt dike. I om- och tillbyggnaden skall ingå modernt större kök och handikapptoaletter. Projektet kostnadsberäknas till 600 000 kronor. I kassan fanns då ca 500 000 och kyrkorådet har av satt 140 000 kronor till församlingshemmet. Örebro Byggtjänst (Gunnar Eriksson och Rolf Jonsson) anlitades för en projektstart maj-juni 1988.

Tillbyggnadsåret 1988 hölls 8 styrelsemöten, Ruth Olsson kan säkert berätta mycket från det året. Allt ifrån ventilation, köksinredning, fönster, tak-och väggmaterial beslutades. Huberts Elektrolux levererade köksmaskiner till total kostnad av 52900 kronor. Nytt gemensamt ventilationssystem för hela huset har diskuterats men endast ventilationen i nybyggnaden gjordes till kostnad av ca 18000 kronor. Larmlampor för avloppspumparna installerades i köket. Lampstolpen vid entrén tillkom. (Några år tidigare hade de 6 ytterlamporna utefter vägen bytts ut). Glasväggen mot barntimmerummet beställdes med pansarglas i nedre delen. Markbädden för avloppet diskuterades 1989. Den kommer att ligga på pastoratets mark. Beslutades och genomfördes 1990.

Hela församlingshemmet putsades om utvändigt av Puts och Tegel Fjugest. Kostnaden blev slutligen 87.000 kronor. Takfot och fönster har målats till en kostnad av 8000 kronor.

Invigningsfest hölls 3 mars 1989. Stiftelsen beslöt 27 augusti 1989 att ta ett lån i Föreningssparbanken på 250 000 kronor för fortsatta kostnader för renoveringsarbetena.

Ny gräsmatta skänktes av Frösvidals gräs och Karl-Erik Göthberg grävde och skänkte planeringen av ytan 1989.

1990-talet

Dags igen för nya projekt
Gunnar Wargert var ordförande 1990-1998.
Torsten Sundström föreslog i mars 1995 att bygga ett förråd för möbler mm i anslutning till Stora salen. Under året utarbetades ritningar och övriga planer

1997 beslutade styrelsen att genomföra utbyggnaden av förrådet samt se över takpappen ovanför kafferummet. Beräknad kostnad ca 170 000 kronor.
17 augusti 1998 rapporterades att utbyggnaden var i det närmaste klar.
Inbrottslarm installerades av Bo Wallin 1999.

2000-talet
Gunnar Wargert efterträddes 1998 av Inger Sundström.
Ny flaggstång beställdes 2000, och året därpå byggdes samtliga eluttag om 2001 till jordade uttag

Sommaren 2001 lades ny takpapp på Lilla Salen. (40 år gammalt som lagats provisoriskt under tiden). Fönsterbänkar i Stora Salen skaffades 2001. Förlängning av arbetsbänken i köket gjordes 2003. Stenplattorna i rampen lades om av Råsell 2004. Han lagade också dagvattenbrunnen på parkeringen. Takfot och vindskivorhar bytts ut och målats 2004.

Två luftvärmepumpar installerades 2007 av Edekyl&Värme i Stora och Lilla Salen. Beslutades samma år om att skaffa en tredje till Barntimmerummet. Taklampor i Barntimmerumet byttes 2007 till lysrörsarmatur.

2008 fick jag förtroendet att efterträda Inger som ordförande – inträdesprovet var nog luftvärmepumparna.

Parkeringsplatsen var lite ”pottig” om man säger så. Råsell Schakt och Trädgård fick jobbet att dränerade parkeringsplatsen 2008 med täckdike längs vägsidan och en brunn som anslöts till dagvattendiket. Markytan preparerades.

Rörelsestyrd ytterbelysning på altanen (entrén) har installerats 2008. Alla fönster målades utvändigt 2009. Nya utvändiga trappräcken i lärkträ skaffades 2009.

Ventilationsutrustningen för Stora och Lilla Salen och Serveringsrummet har renoverats 2009 i stället för bytts ut.

Då stiftets representanter var här på besök 2009 oroade man sig för glasväggen till barntimmerummet så vi fick byta även övre delen av glasväggen till lamellglas 2009. Ljuddämpning i taket till Barntimmerummet gjordes 2009. Barntimmerummet och köket har säkrats med jordfelsbrytare 2009.

2010-talet
Hörslingor, med högtalare, mikrofoner och CD-spelare, 
installerades under hösten 2010 av Art Elektronik AB (leverantör till utrustningen i kyrkan) till kostnad av ca 82 000 kronor.

Nya el-element skaffades till Stora Salen under 2010.

2011 har varit ett ”mellan-år” men vi har i alla fall grusat om gångarna och gjort en del el-arbeten.

De som gjorde detta möjligt
Utöver de ordföranden som historien relaterats till har många kils-bor varit engagerade, en del väldigt mycket. David och Maja Sundström var värdpar 1967 till 1979 och efterträddes av Ruth och Carl-Axel Olsson 1979-1999. Riktiga ”trotjänare” har också varit Torsten Sundström, far och son, 1960-2000, Ragnhild Fernström 1960-89, Alfhild Gustavsson 1961-1994, Sven-Åke Eriksson 1984-2004.

Marieann Löthgren började först 1994 men jag räknar ändå in henne i denna skara eftersom jag vet vilket arbete hon lade ner under den tid vi jobbade ihop.

Inredningsdetaljer som har skänkts eller införskaffats genom åren

En ryamatta 1967 (ej Livets träd, troligen den i bruna färger) har skänkts 1966 av Edvin Gustavsson.
En Bert Olls tavla skänkt 1966 av CKF-avdelningen
Mässingslampetter skänkta 1967 av Hildegard Gustavsson
Dalahästen 1967 av Marita Persson i Backa
Tavla med blommotiv 1968 av Helga Andersson Brunnstorp
Gångmatta till ”kaffesalen” från kyrkliga syföreningen.
Orgeln, som stått i Frösvidals skola, skänktes 1970 av Kils Husmodersförening.
Takampeln i lilla salen av Föreläsningsföreningen 1972
Gnistskyddet till öppna spisen inköptes 1973 efter anmodan vid brandskydd.
Serveringsvagnen inköptes 1974 för 898 kronor.
Ryggkuddar till 70 stolar har beställts 1975 (?)
Scenljus till stora salen på förslag av Gunnar Wargert 1975
Dammsugare köptes för 1440 kronor 1976
Nya termostater 1980
Nya rullgardiner 1980
6 st hopfällbara bord 1982
Termoskannor och tårtspadar av kvällssyföreningen 1982
8 nya dukar skänktes av syföreningen 1985
Tavlan i serveringsrummet av konstnären Sören Larsson, bördig från Prästtorp, köptes 1988 för 10 000 kronor. Tavlans mått är 3*1,7m m. I oktober 1989 beställdes 2000 vykort hos fotograf Kangedahl med tavlan som motiv.
6 st köksstolarna och ett köksbord köptes 1989 för ca 2000 kronor.
Runt bord och åtta karmstolar köptes till serveringsrummet år 1989 för 14 000 kronor.
1 taklampa och 2 golvlampor till lilla salen skänktes av Kvällssyföreningen 1993.

Matbestick och tallrikar för 120 personer inköptes 1993.

8 st förningsdukar (?) och 10 st kaffebordsdukar 1994

Mattor till lilla salen köptes 1995 av pengar som skänkts av Oscar Larssons Db.

Kornischer till lilla salen skänktes av Kvällssyföreningen 1995.

5 st TV-kannor har skänkts av Aina och Magnus Blmgren 1996.

Kaffekoppar har skänkts av Kvällssyföreningen 1996

Den naivistiska tavlan i Stora Salen som föreställer Lockenkils Gård, har skänkts av konstnären själv Ingrid Andersson 1998.

TV, Video samt vagn till detta köptes 1999 och användes fram till 2009 då de skrotades.

36 nya kaffekoppar Blå Blom skänktes 1999 av Kvällssyföreningen.

Fönsterbänkar till Lilla Salen skänktes av Yvonne och Kent Marberg 2000.

50 nya stolsdynor till stolarna i Lilla Salen till kostnad av 13200 kronor bekostas av Kvällssyföreningen så när som på 2000 kronor från stiftelsens kassa år 2001.

Nya gardiner till Lilla Salen syr Kvällssyföreningen  själva 2001.

Ljusgrön Röllakanmatta till runda bordet i serveringsrummet köptes 2002.

12 st linnedukar från Rehdes väveri köptes 2002 från Aina Blomgrens minnesfond.

16 bordslöpare i Daldräll skänktes av Kvällssyföreningen 2002, samt gardiner till köket.

Taklampa till soffgruppen i Lilla Salen köptes 2003.

Dynor till träsofforna har skänkts av Kvällssyföreningen 2003.

14 helvita och 3 oblekta linnedukar, samt en helvit och en oblekt till ovala bordet i lilla salen för sammanlagt 11 000 kronor, beslutades 2004 att köpas av stiftelsen med minnesfondspengar och med tillskott av 4000 kronor från kvällssyföreningen.

Persienner till fönstren i Lilla Salen beställdes 2005.

Ny Diskmaskin köptes 2005.

En Rana som satts upp i Lilla Salen skänktes 2006 av Maja Stina Söderberg, som vävt ranan.

44 kaffekoppar med assietter har köpts 2007 för minnesfondspengar  och 5000 kronor från Kvällssyföreningen

Bärbar Högtalare för utomhusbruk köptes 2007.

Ny dammsugare köptes 2007 som komplement till den stora som köptes ca 1998

Nya smörgåsbestick samt ett antal serveringskannor köptes 2007.

Ny kaffebryggare som ansluts direkt till vattenledningen köptes 2008.

Ny soffa i Barntimmerummet har skänkts från Axbergs församling 2008.

Ny köksfläkt skaffades 2008.

15 nya fällbord Ransta till Stora Salen köptes 2009 från Witre till kostnad av ca 53 000 kronor. Bekostas från Minnesfonden.

68 stolsdynor till de gamla 60-talsstolarna kläddes om 2009 av Örebro Möbelrenovering med tyg Vättern. Kostnad ca 24 000 kronor. Bekostas från Minnesfonden. Styrelsemedlemmar jobbade med att renovera trästolarna i samband med byte av tyget.

2 möbeltransportvagnar har byggts av Gunbritt och Lennart Jonsson 2009.

Ekonomi
Utöver de belopp som lagts ner på husets renovering och tillbyggnader genom åren har utrustning skänkts direkt eller genom frikostiga penninggåvor.

De tre viktigaste inkomstkällorna för stiftelsen genom åren har varit:

Först och främst församlingen. I början som bidrag och senare som fast hyresgäst. Numera betalar Axbergs församling ca 126 tusen om året. Det inkluderar då även telefon, förbrukningsartiklar och en hel del service.

Som den andra ”beskyddaren” vill jag framhålla alla kvinnor i syföreningarna. Sammanlagt har avsatts minst 200 000 genom åren och det har använts till porslin och glas, dukar och gardiner mm mm.

Den tredje är alla vi kils-bor, speciellt genom minnesfonden. På den tid som jag varit engagerade har minnesfonden använts till nya linnedukar och kaffekoppar, men också till de här nya borden och omklädsel av stolarna. Till nya gardiner och mattor i barntimmerummet och till ljudanläggningen med hörslingor. Sedan betalar vi medlemsavgift och vi betalar hyra då vi använder vårt ”gemensamma” finrum till fester i glädje och i sorg.

Men pengar behövs verkligen. Alla som har hus själva vet hur lätt man får kostnader för underhåll, både utvändigt och invändigt, så var snälla och fortsätt som tidigare och bidra till att vi kan ha detta hus gemensamt.

Konstverken
Det är tre konstverks som jag avslutningsvis vill nämna:

Den naivistiska tavlan i Stora Salen som föreställer Lockenkils Gård, har skänkts av konstnären själv Ingrid Andersson 1998.

Tavlan i serveringsrummet av konstnären Sören Larsson, bördig från Prästtorp, köptes 1988 för 10 000 kronor. Tavlans mått är 3*1,7m m. I oktober 1989 beställdes 2000 vykort hos fotograf Kangedahl med tavlan som motiv.

Så kan vi knyta ihop de 50 åren med ryamattan ”Livets träd”. Den syddes på våren 1965 för att vara klar till invigningen efter ombyggnaden. Den är sydd av kils-bor – enligt uppgift gick den mellan byarna och folk satt och sydde på den i tur och ordning.

En bra bild för hur vi samlas och hjälps åt med att bygga och vårda detta hus och denna bygd.