Minnesfonden

Den som önskar hedra någon med en gåva till Församlingshemmets Minnesfond sätter in pengarna på bankgiro nr 859-3162 och skriver vem/vad gåvan gäller samt vem gåvan kommer ifrån.

Om pengar till Minnesfonden skänkes i samband med begravningar brukar gåvorna och givarna tillkännages vid minnesstunden. Till detta skriver kassören Per-Fredrik Löthgren ut en minnesplakett. För att han skall kunna skriva enligt era önskemål behöver han mer text än vad som kan skrivas vid gireringen. Enklast är att skicka ett mejl – eller ringa –  till Per-Fredrik med den text ni vill ha så ordnar han det då pengarna har kommit fram. Under semestertider kan det vara skäl att ringa och kontrollera att han finns på plats.

Per-Fredrik
pelot@eg.se
mobil 070-5319619

Vad blir det av Minnesfonden?
Församlingshemmet i Närkes Kil är i högsta grad ett bygdens hus, som lever och utvecklas tack vare vårt gemensamma engagemang. Minnesgåvor, i första hand i samband med begravningar, som riktas till vårt församlingshem, har vi använt för:

  • 15 nya fällbord till stora salen och renoverat stolarna
  • Komplettering av Blå Blom kaffeservice
  • Nya gardiner och mattor till barntimmerummet
  • Hörslingor och ljudanläggning i stora och lilla salen
  • Nya gardiner och kornischer i stora salen
Med dessa sammanlagt ca 190 000 kronor var minnesfonden i stort sett förbrukad 2011, men under 2012 skänktes åter 18 000 kronor. Till det kommer linnedukar och löpare som Kvällssyföreningen skänkt under åren. Därmed har vi en standard på utrustningen som vi får mycket beröm för av dem som hyr huset för olika evenemang.

Stort tack till alla som har bidragit till allt detta!