Ekonomisk sammanställning

Gåvor redovisade i årsmötesprotokollen

Observera att det fattas en del år på 50- och 60-talet. Man kan förmoda att de skänktes ungefär lika mycket de åren.
Mottagare
Åren 1909 – 1939
1939
1940-49
1950-56
1964-69
1909-1969
Hednamissionen
2860
200
400
0
0
3460
Lappmissionen
1555
100
750
550
0
2955
Samariterhemmet
1250
100
1150
950
0
3450
Sjömansmissionen
1565
100
350
0
0
2015
Lillkyrkan
414
50
200
0
14405
15069
Krans till Liljerots grav
25
0
0
0
25
Gåvor till enskilda m fl
418
0
0
0
418
Belgiska Barnen (Astridins.)
50
0
0
50
Diakoniverksamheten
50
0
0
50
Svenska Kyrkans Mission
1600
2400
3670
7670
Sjömansvården
842
950
800
2592
Svartåbarnen
38
0
0
37,5
Fadderbarn (insamling)
3587,5
0
0
3587,5
Insamling till Norge (Henrik Viberg)
0
0
0
0
Stiftsgården Stjärnholm
200
350
900
1450
Lillkyrka (4 duss kaffegods)
0
0
882,5
883
De blindas förening
125
150
0
275
Europahjälpen
180
0
0
180
Cykel till präst i Öst..?
0
150
0
150
En fond till kyrkan
0
750
0
750
Olaus Petri-gåvan
0
100
0
100
St Katarinastiftelsen
0
75
0
75
Svenska Missionssällskapet
0
200
0
200
Totalt
8062
575
9521,5
6625
20658
45441
Konsumentprisindex
165,5
170
”Dagens värde”
213265
14808
216949
90824
171922
692961
1970-79
1980-89
1970-89
Församlingshemmet
22500
17000
39500
Lutherhjälpen
0
7000
7000
Soldathemmet Örebro
0
1000
1000
Leprasjuka
0
1500
1500
Sjömansvården
400
0
400
Svenska kyrkan i utlandet
1500
8600
10100
Svenska Kyrkans mission
11800
18000
29800
Kvinnors Intern. Böndag
0
200
200
Stadsmissionen Stockholm
0
0
0
Midsommarfirandet
0
1000
1000
Altarduk tillkyrkan
400
0
400
Anskarstiftelsen
800
0
800
Stjärnholm
1300
750
2050
Gryts lägergård
300
1050
1350
Reparation av kyrkan
0
19800
19800
Totalt
39000
75900
114900
Konsumentprisindex
”Dagens värde”
191904
163533
355437
1990-99
2000-09
1990-2009
Församlingshemmet
22500
5500
28000
Lutherhjälpen
11500
10500
22000
Soldathemmet Örebro
200
0
200
Leprasjuka
9000
4800
13800
Svenska kyrkan i utlandet
10000
3000
13000
Svenska Kyrkans mission
14000
7700
21700
Stadsmissionen Stockholm
8000
3000
11000
Midsommarfirandet
3000
0
3000
Världens Barn
1000
0
1000
Klockargården
1000
0
1000
Kosovoflyktingarna
1000
0
1000
”Dagens värde”
100221
46479
146701