Gåvor

Fadderbarn
8 feb 1944 beslöt syföreningen att genom listor (byvis) göra en insamling till förmån för ”Rädda Barnens” fadderbarnverksamhet och fingo syföreningsmedlemmarna i uppdrag att verkställa insamlingen. 19 juni 1944 hade insamlats 3587,5 kr.
Ur protokoll 14 april 1944:
Upplästes ett brev med tack från Gudrun och Henrik Holst, föräldrar till ett av föreningens fadderbarn. Och i maj-mötet lämnade kyrkoherden en del upplysningar om föreningarnas fadderbarn med ledning av erhållna brev och fotografier från fadderbarnens föräldrar.
1944 I juni noterades att Insamlingen till fadderbarn uppgår nu enligt vad kyrkoherden meddelade till kr 3587,5, av icke disponerade medel önskade kyrkoherden bilda en fond för hjälp inom socknen.
Under krigsåren hade man insamling till fadderbarnen varje möte, troligen 1 kr per medlem och månad.
5 jan 1947: ett 50 tal villiga givare från S och N kretsarna hade tecknat sig på listan till fadderbarnen och beräknades att varje givare gav 9 kr.
Ur protokoll 11 sept 1947
Ordf omtalade att föreningens fadderbarn för närvarande var en tysk flicka vid namn Helga Janny och en fransk pojke Bernhard Ritter. Uppdrogs år fröken Sonja Gustafsson att brevväxla med de nya fadderbarnen.
I februari 1948 besöktes Norra kretsen av Pastor Östberg som berättade om ruinerna i Hannover och nöden och hjälpbehovet där. I april sydde man babykläder och samlade in annat som sändes till Hannover.
I oktober 1949 omtalade kyrkoherden att de sedan mars månad 1944 kontanta medel insamlats inom syföreningen till fadderbarnverksamhet inbringat 1894,15. Föreningens två fadderbarn är ej längre i behov av hjälp och beslöt föreningen att till ett barnhem i Tyskland skänka kvarvarande medel Kr 105.
Kvällssyföreningen tog sedemera upp verksamheten med fadderbarn i andra delar av världen (Gunbritts komentar)
Finland
I protokollen från Södra kretsens möten i januari och februari 1940 organiserades insamling av kläder till nödställda i Finland: ”Ordförande meddelade det goda resultatet av Finlandsinsamlingen. 860 kg kläder hade skänkts bestående av baby- barn- och ytterkläder jämte linne samt skor. En vecka senare avsändes två större kartonger innehållande hemstickade strumpor, hjälmskydd, knäskydd samt ylleunderkläder till Svenska frivilliga i Finland.
Grönsaksbrevet
(Från den protokollslösa tiden finns en förteckning bevarad, skrivet av Skjöldebrands karakteristiska handstil. Gunbritts kommentar)
Till Ersta D. 6/10 1958 (med vår bil)
Margit Nylin: rotfrukter saft mm
Elin Fernström: kolrötter
Gerti Pettersson: kolrötter, rödbetor, morötter
Svea Larsson: diverse
Greta Larsson: diverse
Karin och Gunborg Karlsson: mjöl, saft, konserver, ägg
Frida Karlsson: ägg mm
Maj-Brit Larsson: äg mm
Ingrid Andersson: rotfrukter
Anna Persson: ägg
Dagmar Stenman: äpplen (Åkerö)
Ingeborg Jansson: 10:-
Karin Ryding: smör
Församlingshemmet 
Årsmöte 8 jan 1948 Beslöt föreningen att till Församlingshemmet Lillkyrka skänka ett bidrag till kommande inköp av eventuellt nya stolar 200 kr.
Under årsmötet 1964 beviljades 500 kr till inköp av material till ryamatta i församlingshemmet.
Komminister Åkesson föreslog att de av syföreningen under tidigare år insamlade medlen till församlingshemmet skulle användas till möbler i församlingshemmet, vilket bifölls och skall förslaget vidare utarbetas av stiftelsens styrelse.
Ur protokoll 6 maj 1965
Beslöts att av dessa medel (2195 kr från auktion) 1500 kr skulle överlämnas till Stiftelsen Kils Församlingshem. Till den summan, som tidigare under året avsatts för församlingshemmet skulle överföras vad som behövdes för att betala de nu inköpta möblerna. Resten skulle stanna i kassan tills vidare.
Årsberättelsen för 1965 börjar med:
Syföreningarna har under året få se en gammal dröm gå i uppfyllelse, församlingshemmets om-och till-byggnad. Tack vare de under åren undanlagda medlen kunde syföreningen bekosta möbleringen av den hemtrevliga delen av nya salen och de 70 stolarna i stora salen. Under symötena i februari och mars ordnades varje gång lotterier på skänkta handarbeten mm, och för dessa pengar inköptes fem dussin kaffekoppar och assietter. Ryamattan ”Livets träd”, komponerad av Irina Kronlund påbörjades den 4 februari och var färdig i god tid före invignignen den 27 mars efter att ha vandrat från by till by.