Utflykter m.m.

Sommarutflykt den 1 juni 1941
Kils kyrkliga syförening har haft utflykt till Mogetorp och Hålahult. Färden företogs dels med cykel dels med lövad vagn som välvilligt ställts till förfogande. De deltagande, ett femtiotal, samlades först vid Mogetorps Pensionat där dagen inleddes med psalmsång och andaktsstund av kyrkoherde Sköldenrand. Gott smakade sedan kaffet vid de dukade långbordeni den härliga skogen utanför pensionatet.
Färden fortsatte sedan till Hålahult sanatorium där överläkare Dr Stendahl gav en intressant orientering om tuberkulossjukvården. De besökande delades sedan i två grupper och fingo sanatoriet under dr Stendahls och syster Ruths ciceronskap. Därefter tågade samtliga upp till Klinten där den medförda matsäcken smakade förträffligt. Före avresan bjöds alla på saft.
En härlig dag i en skön natur hade givit god behållning av utfärden.
Vid återkomsten till Kils kyrka höjdes ett ”Leve” för vår präktige körsven, som skänkte skjutsersättningen till ”missionen”
                                            Viktoria Österberg (sekr)
”De Gamlas dag” den 28/9 1941
Kyrkliga syföreningen inbjudan till ”De Gamlas Dag” hade trots svårigheterna med skjuts hörsammats av ett rätt stort antal. Högmässan, vid vilken kantor Nilsson bidrog med solosång, var förenad med nattvardsgång.
Efter gudstjänsten samlades samtliga kyrkobesökare till samkväm i Lillkyrkan. För de gamla talade kyrkoherde Sköldebrand. Vallby sång-och musikförening bidrog med ett rikhaltigt, högt uppskattat program.
                                            Viktoria Österberg
”De gamlas dag”  hölls i Kil söndagen den 28/6 1942 och gynnades av det bästa väder. Ett stora antal gamla och övriga församlingsmedlemmar voro samlade till högmässa i kyrkan, där församlingens präster officierade. Fröken Ruth Widell, Örebro, medverkade med solosång ackompanjerad av kantor E. Marcus Nilsson. Efter gudstjänsten hade Kils Kyrkliga syföreningar ordnat samkväm i Lillkyrkan. Sedan man slagit sig ner vid de vackert dekorerade kaffeborden hälsade kyrkoherde Sköldebrand de inbjudna välkomna. Fröken Widell och herr David Larsson bidrog till programmet med sång. Och fru Anna Hedström läste en berättelse, ”Kyrkvägen” Det givande samkvämet avslutades av pastor Hedström som uttalade förhoppningen att dagen skulle efterlämna minnet av en rik solskensstund. Till sist sjöngs en psalm.
                                            Viktoria Österberg
Sommarens utflykter (1942)
Kyrkliga syföreningen var av pastor G Jönsson med fru inbjudna till Hidinge söndagen den 21/6 1942. Deltagarna i utflykten reste med tåg till Hidingebro station där de hjärtligt välkomnades. Efter ett kort besök hos en f.d. Kilsbo, fröken Beth Olsson, gingo samliga till Hidinge vackra gamla kyrka för att där bevista högmässan. Til Hidinge prästgård gick färden efte gudstjänstens slut. Under glad och gemytlig stämning dukades matsäcken upp. Härligt smakade denna och likaså kaffet, som bjöds av det gästfria värdfolket.
Under eftermiddagen gjordes besök i församlingens nya kyrka. För övrigt promenader i prästgårdens sällsport natursköna omgivningar. Glada och belåtna med vår dag anträddes återfärden med buss och bil.
Den 15/7 1942 hade kyrkliga syföreningen en kortare utflykt till Ramshyttan. Tack vare ostadig väderlek var deltagande ganska fåtaligt. Några av sjuksystrarna från Hålahult hade promenerat genom skogen från sanatoriet och slöt sig till sällskapet vid Ramshyttan.
En av dessa höll ett föredrag om Diakoniverksamheten. Ett annat trevligt inslag var deklamation av fru Kerstin Bergman, Elgesta.
                                            Viktoria Österberg
N:a och S:a syföreningarnas gemensamma sommarutfärd juli 1946
Med hyrd buss gick färden genom Kil över Garphyttan, Lekhyttan till Kvistbro, Mullhyttan. Gemensamt kaffe intogs på pensionat i Mullhyttan. Färden gick sedan vidare till Sixtorp- Tryggeboda, där bussen vände. Vi rastade där och den efterlängtade matsäcken kom fram. Det blev en härlig paus i skogsgläntan.
Mätta och belåtna vände vi åter till hembygden. På hemvägen besågs Kvistbro kyrka i samband med andaktsstund ledd av kyrkoherde Magnusson. Vi kom även i tillfälle att bese Knista kyrka där kantor Hedgren spelade för oss på kyrkorgeln.
Färden gick vidare till Hidinge gamla kyrka som även den var mycket sevärd, rastade vi en stund där också.
Trötta men glada och belåtna med den trevliga färden åkte vi nu var och en till sitt.
                                            Anna Hedström
”De Gamlas Dag” den 29 juni 1947
Efter högmässa i Kils kyrka samlades man till samkväm i församlingshemmet Lillkyrka, där medlemamr ur kyrkliga syföreningen dukat och vackert pyntat de långa kaffeborden. Kyrkoherde Sköldebrand hälsade alla hjärtligt välkomna varefter följde samkväm.
Efter det trevliga samkvämet höll undertecknad en betraktelse varefter kantor G Wargert underhöll med sång. F.d lantbrukaren K.A. Nilsson Fältabacken, framförde de inbjudnas hjärtliga tack för en trevlig och innehållsrik dag.
Avslutningen hölls av komminister Hedström. Glädjande nog hade ett stort antal av de inbjudna gamla kunnat infinna sig. Solsken hela dagen. ”Sol ute, sol inne, sol i hjärtat sol i sinnet” var det.
                                            Anna Hedström
Sommarutfärd den 20 juni 1950
N. Kils kyrkliga syf. N. och S. kretsarna har haft gemensam utfärd per buss med Skara som färdmål. Resan gick i arla morgonstund genom Kvistbro, förbi Laxå där frukostrast togs i det gröna vid Ramundeboda gamla kyrka. Färden gick vidare mot Mariestad där en rundvandring gjordes. I fortsättningen steg bussen bara uppåt tills vi nådde turisthotellet i Råbäck, där gemensamt förmiddagskaffe intogs varefter promenader företogs till slottet och grottorna. En del av färdsällskapet klättrade även upp på utkiksberget medan de övriga föredrog att slå sig ner i det gröna och öppna matsäcksväskan. Efter några minnesrika timmar gick färden vidare till Husaby kyrka som besågs under sakkunnig ledning. En kort andaktsstund hölls av Komm. Hedström. Åter var vi samlade vid bussen till avfärd, denna gång gick färden till Skara. En del av oss hade förmånen att under sakkunnig ledning se domkyrkan. Efter några timmar anträddes hemfärden. Bussen åkte nu först tillbaka till Mariestad men sedan togs en annan väg utmed Vänern över Otterbäcken – Njusund och Svartå hem till N. Kil. Dagen var solig och bygden vi åkte genom var underbart vacker med skogar, slätter och sjöar. Humöret var det bästa och tacksamheten stor bland föreningsmedlemmarna för den trevliga utfärden som leddes av Fru Karin Olsson och Komm. och Fru Henry Hedström.
                      Vid protokollet Anna Hedström
Tidningsurklipp (troligen Nerikes Allehanda) juni 1952
De Gamlas Dag i Kil var i år anordnad i söndags med utfärd till Nora. Med ett trettiotal bilar, som ställts til förfogande av församlingsbor, färdades de ca 140 deltagarna först till Turistgården i Nora. Här bjöd Kyrkliga Syföreningen på kaffe, sedan kyrkoherde Skjöldebrand hälsat välkommen. Kantor G Wargert underhöll med musik. Färden fortsatte runt Norasjön osh avslutades med aftonsång i Nora kyrka där kyrkoherde Enar Landgren predikade.
Ur årsberättelse för 1964:
Tisdagen 9 juni bjöd Kyrkorådet och syföreningarna församlingens pensionärer på en utflykt med buss till Stjärnholm. Varvid Kyrkorådet betalade resan och syföreningen bjöd på lunch på stiftsgården. 50 st pensionärer deltog och ett par syföreningsdamer fungerade som värdinnor. Vädret var strålande och resan gick bra i bekväm buss. Uppehåll i Sköllersta för morgonbön i kyrkan.
Efter lunch bjöds på en rundvandring i Oxelösund för dem som orkade varvid Jernverket besågs och kyrkan besöktes. På hemvägen gjordes kaffepaus i katrineholm och resan avslutades vid Kils kyrka , där bilar väntade för färd till respektive hem.
Ur årsberättelse för 1966:
Den 8 juni bjöd kyrkliga syföreningen tillsammans med kyrkorådet Kils pensionärer på utfärd. Resan gick med buss genom vackra bergslagsbygd. Först besågs Knista kyrka med dess fina takmålningar, varefter färden fortsatte till Kvistbro, där kyrkherde Stig Olofsson tog emot och berättade om kyrkan, varefter komminister Åkesson höll en andaktsstund. Traktens församlingsgård med nära anslutning till kyrkan fick också besök. Resan fortsatte till Svartå Herrgård där kaffe och smörgås serverades. Ett kort uppehåll i Karlskoga varefter hemfärden företogs och resenärerna var åter i Kil omkring kl3 em.
Ur Årsberättelse för 1969
Söndagen den 23 februari var Hålahults patienter bjudna till Kil. Samling i kyrkan där högmässan hölls av komminister Holger Danielsson. Därefter till församlingshemmet, där kommittén tog emot och bjöd in i stora salen som blev full av gäster. Komminister Danielsson hälsade välkommen. Underhållning av tal och sång.
3e juni bjöd syföreningens pensionärer på en utfärd med buss till Finnåkers friluftsgård. Färden gick från Kils kyrka kl 10:30 över till Fellingsbro kyrka, där komminister Danielsson höll morgonbön, sedan fortsätter vi till Finnåkers stiftgård, där bjöds på kaffe och bredda smörgåsar.
Patienterna på Hålahults sjukhem bjöd in1978, liksom alla tidigare år, till gudstjänst och kyrkkaffe i Församlingshemmet. (I slutet på 80-talet verkar denna aktivitet upphöra. Gunbritts notering)
De äldres dag var också en nästan varje år återkommande tradition. Från början som utflykt, senare som kyrkkaffe i samband med gudstjänst i kyrkan. Den här aktiviteten övergår gradvis till kyrkans pensionärer.

Egna årliga utflykter arrangerades flitigt. Som exempel: Den 25 juli 1985 startade syföreningen sin utflykt till Stockholm med besök på bl a Kungliga Slottet, Valdermarsudde och Kaknästornet.