Styrelse, kommittéer och arbetsgrupper

Adresslista Närkes Kils Församlingshem – uppdaterad 17 nonember 2021

STYRELSEN

Ordförande
Anna-Märta Hasselwander, Lockenkil 226, tel. 019 – 28 21 28, 0705 – 513 260
anna.marta.hasselwander@gmail.com

Vice ordförande
Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 070 – 528 31 77
berit_dovekarl@yahoo.se

Kassör
Per-Fredrik Löthgren, Hammarbygatan 11, 070 – 531 96 19
pelot@eg.se

Ledamöter
Ingela Fernström-Hjelting, Lockenkil 541, 073 – 626 76 92,
ingelafernstromhjelting@gmail.com

Sven Nilsson, Utflyktsvägen 2, 070 – 828 02 81,
sm4cgr@gmail.com

Karin Karlsson, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Anna Janegren, Hammarbygatan 5, 070 – 848 65 38,
annajanegren@gmail.com

Åsa Larsson, Blacksta 451, 070 – 671 71 07,
asa.larssson59@gmail.com

Patrik Björk, Falla 253, 070 – 598 40 98
pallica@hotmail.com

Simon Richardson, Axbergs Församling, 019 – 20 93 06, simon.richardson@svenskakyrkan.se

Revisorer
Eva Schön, Rånnesta 252, 070 – 223 63 02,
eva.schon@hotmail.com

Robert Sundström, Röcklinge 430, 070 – 628 04 43,
robert@blabergen.com

Valberedningskommittén
Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, 070 – 357 79 70,
gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Johan Eklund, Falla 821, 070 – 306 22 96
eklundjohan@hotmail.com

KOMMITTÉER och ARBETSGRUPPER för trivsel och underhåll:

Ansvarig för bokning och uthyrning
Karin Karlsson, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Städning och trädgårdsskötsel
Thomas och Patt Holm, Hillerstorp 604, mobil 070 – 217 12 49

Kommittén för valborgsmässofirande
Mats Olsson – sammankallande, Ullavi 209, 070 – 210 07 07,
ullavi@telia.com

Andreas Karlsson, Blacksta 417, 070 – 528 30 92,
andreas.karlsson82@hotmail.com

Ulrika Ekström, Ferievägen 4, 070 – 642 18 14,
ekstrom.ulrika@gmail.com

Anna Janegren, Hammarbygatan 5, 070 – 848 65 38,
annajanegren@gmail.com

Kommittén för midsommarfirande
Ingela Fernström-Hjelting – sammankallande, Lockenkil 541, 073 – 626 76 92,  ingelafernstromhjelting@gmail.com

Ann-Britt Skeppner, Hälleby 635, 070 – 568 31 08,
ann-britt.skeppner@systemservice.se

Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, 070 – 357 79 70,
gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Josefin Eriksson, Blacksta 412, 0730 – 603560,
josefin85eriksson@gmail.com

Kommittén för första adventsfirande
Karin Karlsson – sammankallande, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Gunbritt Jonsson – ordf. kyrkliga syföreningen, Rånnesta 525, 070 – 357 79 70, gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 070 – 528 31 77
berit_dovekarl@yahoo.se

Åsa Larsson, Blacksta 451, 070 – 671 71 07,
asa.larssson59@gmail.com

Brandskyddskommittén
Anna-Märta Hasselwander, Lockenkil 226, 0705 – 513 260, anna.marta.hasselwander@gmail.com

Sven Nilsson, Utflyktsvägen 2, 070 – 828 02 81,
sm4cgr@gmail.com

Lena Björkqvist, representant från Axbergs Församling, tel. 072 – 575 42 16, lena.bjorkqvist@svenskakyrkan.se

Sopptanterna
Kristina Sundell, Slalomvägen 3, 073 – 691 33 10,
eva.kristina.sundell@gmail.com

Karin Karlsson, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Stickcafé
Kristina Sundell, Slalomvägen 3, 073 – 691 33 10,
eva.kristina.sundell@gmail.com