Hyresavtal

HYRESAVTAL FÖRSAMLINGSHEMMET NÄRKES KIL 2019 – PDF

Hyresvärd: Föreningen Närkes Kils Församlingshem

Hyresgäst: ……………………………………………………………………………

Personnummer: ………………-………………… ID-kontroll: …………………….

Adress:………………………………………………………………………………..

Telefon nr: ……………….…………… Mobilnr: .…………………………………..

E-post: ….…………………………………………………………………………….

Hyrestid datum: …………………………..

Antal beräknade personer: ………………..

Ändamål: ……………….……………………….……………………………………

I hyran ingår tillgång till köket och all dess utrustning även som lokalens utrustning.  Städning och återlämnande av nyckel dagen efter hyrestillfället kan ske, om inte lokalen är upptagen av annan hyresgäst före eller efter hyrestillfället.

Hyresgästen förbinder sig att:

  • lämna lokalen och parkering/gård i det skick den var vid tillträdet (återställa flyttade möbler, barntimmerummet o dyl.)
  • städa alla använda utrymmen inkl. toaletter
  • ersätta inventarier/inredning som ev. går sönder
  • följa de regler som finns angående sophantering, rökning, antal gäster m.m.

 

…………………………………………   ………………………………………………..
Ort och datum                                                                           Nyckel kvitteras

…………………………………………………………………………………………….
Underskrift hyresgäst

…………………………………………………………………………………………….
Ansvarig för bokning och uthyrning

 

Prislista Närkes Kils Församlingshem – max 150 personer

Under skolterminerna är lokalerna reserverade för Församlingens barnverksamhet, för närvarande tisdag och onsdag kl 9 -12 och torsdag kl 13 – 15. Då sker ingen annan uthyrning.

I övrigt kan lokalerna hyras:

  1. För möten/sammankomster några timmar dag- eller kvällstid, t ex styrelsemöten, informationsmöten, mindre medlemsmöten. Endast enklare förtäring t ex kaffe.
  2. För fester eller andra sammankomster som bara sträcker sig över en dag t ex begravningar*, årsmöten, födelsedagsmottagningar. Förtäring enligt önskemål. Lokalen skall vara tillgänglig för annan uthyrning dagen före såväl som dagen efter.
  3. Stora fester då lokalen skall förberedas dagen före och då städning kan ske först dagen efter t ex bröllop, 50-årskalas. Lokalen är då tillgänglig från fredag kl 16 till söndag kl 15. (Eller motsvarande andra veckodagar vid t ex jul eller nyår.)

*För stora begravningar kan vi göra undantag vad gäller tillgängligheten dvs man kan få tillgång till lokalen dagen före för dukning. Vi ser begravningar som en del församlingsverksamhet.

Hela eller delar av huset dvs Stora Salen eller Lilla  Salen, kan hyras. Det sk Barntimmerummet kan hyras i vissa fall. Det rummet kan inte användas för annan verksamhet än som lek och/eller sovrum för småbarn, alltså inte som festlokal.

Lokaler A – Möte B – Fester C – Stora Fester
Lilla Salen 250 kr 600 kr 900 kr
Stora Salen 500 kr 800 kr 1500 kr
Barntimmerummet (BT) 200 kr 200 kr
Hela huset 750 kr 1200 kr (1400 kr inkl. BT) 2300 kr (2500 kr inkl. BT)
Fler än 80 personer 15 kr/person 15 kr/person

I hyran ingår tillgång till utrustning i huset såsom möbler, bild- och ljudanläggning, köksutrustning inklusive porslin samt städutrustning och hygienpapper. (Hjärtstartare)

I hyran ingår inte städning utan den som hyr förväntas lämna lokalen i välstädat skick. Städning kan köpas om så överenskommes och till priset 250 kr/tim.

Vita dukar kan hyras för 100 kr/st. Vi kan även hyra ut enklare bord (15kr/st) och stolar (5kr/st) för fester på annan plats. I undantagsfall även porslin och då enligt överenskommet pris.

Lokalerna är nyrenoverade och utrustade så att de inte skall skadas då de dekoreras för t ex bröllop. Väggarna är försedda med lister och upphängningskrokar så att och man skall kunna hänga upp bilder eller liknande på väggarna temporärt utan att spika i väggarna. Likaså finns på listerna i Stora Salen krokar så att man kan spänna trådar mellan väggarna för t ex ballonger. Observera dock att löst hängande föremål kan trigga larmet. Likaså att inte kombinera nedhängande dekoration med levande ljus.

Huset larmas så snart man låser övre låskolven i entrédörren. Observera att inte låsa det låset då man vistas i lokalen. Med undre låset blir huset låst men inte larmat. Nycklar lånas ut till den som hyr, det är alltså inget kodlås.