Interiör

Klicka på bilden så får du en kort rundvandring i lokalerna!
Du kan också se varje rum för sig om du pekar på fliken INTERIÖR!

Bläddra runt och titta på salar, möbleringsförslag och utrustning!
Ute kan du hissa flaggan och ställa ut marschaller till fest!

Interiör- och exteriörbilder från Kils Kyrka hittar du här!