Hyresavtal

HYRESKONTRAKT FÖRSAMLINGSHEMMET NÄRKES KIL
Uthyrare: Föreningens Kils Församlingshem i Närkes Kil
Hyresgäst:________________________________
Telefonnummer hyresgäst:____________________
Hyres:
¤ Lilla Salen  ________kr
¤ Stora Salen  _______kr
¤ Barntimmerummet  ______kr
¤ Hela Församlingshemmet  ______kr
¤ Hyra dukar _____kr/duk (tvätt ingår) Antal  _______
I hyran ingår tillgång till köket och all dess utrustning. Efter överenskommelse kan tillträde dagen innan hyrestillfället och städning och återlämnande av nyckel dagen efter hyrestillfället ske, om inte lokalen är upptagen av annan hyresgäst före/efter.
Hyresgästen förbinder sig att:
·       lämna lokalen och parkering/gård i det skick den var
(återställa flyttade möbler, barntimmerummet o dyl.)
·       städa alla använda utrymmen inkl. toaletter
·       ersätta inventarier/inredning som ev. går sönder
·       följa de regler som finns angående sophantering,
rökning, antal hyresgäster m.m.
·       inte använda telefonen annat än vid nödfall
…………………………………………   ………………………………………………..
ort och datum                                                                           nyckel kvitteras
………………………………………………………………
uthyrare            tel.nr        hyresgäst               id-kontroll
(Hyreskontrakt (doc))