Kyrkan i Närkes Kil

2006 genomfördes en inre renovering under ledning av arkitekt Jerk Alton. I den nya altaruppsatsen inramas tre målningar av en nyklassisistisk omfattning med kolonner och listverk.  Några mindre träfigurer från 1600-talets predikstol föreställande Kristus och två evangelister har infogats till altaruppsatsen Det gamla fasta altaret vi korets östvägg togs bort och ersattes med ett fristående altare av kalksten. Som altarskiva användes den profilerade släthuggna kalkstenskiva som sedan medeltiden suttit på södra korsarmens västra vägg. Tunnvalvet över långhus och kor målades i en blå nyans och skugglisten fick en markerad grå ton. Bänkinredning från 1898 byggdes delvis om och fick ny färgsättning.

Mer om Kils Kyrka och dess historia finns att läsa på Axbergs församlings hemsida .

Axbergs församling hyr vårt församlingshem för olika aktiviteter.
Barnverksamheten följer skolterminerna och skolloven.  
Kontakta ledarna under nedanstående tider på tel 019 – 28 01 38:

  • Öppet hus för föräldrar med små barn
    måndag, onsdag, fredag 9:00 -12:00
  • Kyrkans barntimmar
    tisdagar 9:00 – 11:00 och torsdagar 13:00 – 15:00  

    Mer information finns på församlingens hemsida!

    Kyrkkaffe och andra speciella aktiviteter annonseras i Nerikes Allehanda.


Observera!
Familjefester i församlingshemmet i samband med dop, bröllop och begravning måste bokas i vanlig ordning av arrangören.