Interiörbilder

Bläddra runt och titta på salar, möbleringsförslag och utrustning!
Ute kan du hissa flaggan och ställa ut marschaller till fest!

Interiör- och exteriörbilder från Kils Kyrka hittar du här: http://narkeskilsforsamlingshem.se/?page_id=204