Tillbyggnad och förvaltning 1995-2009

Dags igen för nya projekt 1995-99
Torsten Sundström föreslog i maras 1995 att bygga ett förråd för möbler mm i anslutning till Stora salen. Under året utarbetades ritningar och övriga planer.
Hembygdsföreningen har fått löfte att nyttja ett skåp (under tavlan i lilla salen) 1995
1997 hade trädrötter skadat avloppsledningarna i markbädden och träd måste tas bort.
1997 beslutade styrelsen att genomföra utbyggnaden av förrådet samt se över takpappen ovanför kafferummet. Beräknad kostnad ca 170 000 kronor.
17 augusti 1998 rapporterades att utbyggnaden var i det närmaste klar. I april 1999 var taket på lilla salen lagat provisorisk av Gunnar Eriksson till en kostnad av 1617 kronor.
I oktober 1999 var fönstren justerade och målade samt även vattenskador i taket övermålade av Anders Löfgren.
Inbrottslarm installerades av Bo Wallin 1999. 2001 var det programmerat till prästgården och till Torsten Sundström. Överfördes till Eklunds 2003.
Förvaltning och underhåll 1999-
Ny flaggstång beställdes 2000 till kostnad av 8500 kronor.
Hösten 2000 måste en vattenskada i yttre hallen repareras till en kostnad av 15 000 kronor.
Samtliga eluttag byggdes om 2001 till jordade uttag
Utemöbler (trägruppen samt 8 plaststolar) skaffades 2001, förvaras i prästgårdsmagasinet över vintern.
Sommaren 2001 sammanfattades alla taks ålder och status: 1) över stora salen tegel, 2) över lilla salen i papp, från 60-talet, 3) över utbyggnaden kök-och barntimmerum papptak ca 10 år och 4) över förrådet papptak ca 2 år. Man hade även undersökt kostnaden för att lägga plåttak över 2), 3) och 4). Det skulle kosta 110 000 kronor. Man lade ny takpapp på Lilla Salen. Kostnaden, inklusive snickeri och plåtarbeten, blev ca 32 000 kronor.
Nya låscylindrar i köksdörren och förrådsdörren så att de ej kan låsas upp utifrån (och därmed aktivera larmet) 2001.
Fönsterbänkar i Stora Salen skaffades 2001.
Förlängning av arbetsbänken i köket gjordes 2003.
Stolplyktan utanför entrén byttes 2003. den gamla var sönderrostad.
Problem med vattenskada i hallen även 2004. Tros bero på oväder. Samma år var det problem med en kran inomhus.
Stenplattorna i rampen lades om av Råsell 2004. Han lagade också dagvattenbrunnen på parkeringen
Takfot och vindskivor har bytts ut och målats 2004
Ny Diskmaskin köptes 2005.
Två luftvärmepumpar köptes för 43 000 kronor och installerades 2007 av Edekyl&Värme i Stora och Lilla Salen. Beslutades samma år om att skaffa en tredje till Barntimmerummet.
Taklampor i Barntimmerumet byttes 2007 till lysrörsarmatur.
Råsell Schakt och Trädgård dränerade parkeringsplatsen 2008 med täckdike längs vägsidan och en brunn som anslöts till dagvattendiket. Markytan preparerades. Sammanlagd kostnad blev ca 50 000 kronor.
Rörelsestyrd ytterbelysning på altanen (entrén) har installerats 2008.
Säkrade ner el-anslutningen till 35 A 2008.
Alla fönster målades utvändigt 2009.
Nya utvändiga trappräcken i lärkträ skaffades 2009.
Ventilationsutrustningen för Stora och Lilla Salen och Serveringsrummet har renoverats 2009 i stället för bytts ut. Kompletterande arbeten med tryckvakt gjordes 2010. Kostnaden blev totalt ca 20 000 kronor.
Barntimmerummet och köket har säkrats med jordfelsbrytare 2009.
Övre delen av glasväggen till Barntimmerumemt har bytts till lamellglas 2009.
Ljuddämpning i taket till Barntimmerummet till en kostnad av 14 000 kronor gjordes 2009.
Hörslingor, med högtalare, mikrofoner och CD-spelare installerades under hösten 2010 av Art Elektronik AB (leverantör till utrustningen i kyrkan) till kostnad av ca 82 000 kronor.
Nya el-element för totalt 10800 kronor skaffades till Stora Salen under 2010.
Luckan till källarutrymmet under barntimmerummet har försetts med samma lås som entrédörren.

Övrigt

Under sommaren 1998 skedde en stöld av bl a TV, video och en del småsaker. Ny TV, Video och Messingsljusstakar inköptes av försäkringspengar.
SPF Kilsbergsbygden har uttalat önskemål om hörslingor 1999.
2003 i november skedde ett inbrott varvid bl a ytterdörren till köket skadades. Larmet förstördes (?) också.