Till- och ombyggnad 1985

Dags för nästa stora projekt 1985-95
Under 1985 fick församlingshemmet en välbehövlig uppfräschning, målning har utförts av Bertil Lundkvist till en kostnad av 9929 kronor. Lilla salens möbelgrupp kläddes om av Gustav Karlsson till total kostnad av 3000 kronor. Nya element har kostat 2809 kronor (troligen i stora salen) och samtidigt där nya gardiner till en kostnad av 7698 kr + moms.
På styrelsemöte 19 mars 1986 redovisade arkitekt Inger Sundström (sedermera ordförande i stiftelsen) olika förslag till utbyggnad. Inga beslut fattades på detta möte. På möte i november fick Carl-Axel Olsson i uppdrag att undersöka markförhållandena för en 3-4 m utbyggnad norrut.
På styrelsemöte i nov 1987 beslutades att köpa ytterligare 3500 m2 mark av fastigheten Prästgården 1:1 till 2 kr/m2 samt att Karl-Erik Göthberg skall gräva och C-A Olsson skaffa cementrör till kulvertering av befintligt dike. I om- och tillbyggnaden skall ingå modernt större kök och handikapptoaletter. Projektet kostnadsberäknas till 600 000 kronor. I kassan fanns då ca 500 000 och kyrkorådet har av satt 140 000 kronor till församlingshemmet. Örebro Byggtjänst (Gunnar Eriksson och Rolf Jonsson) anlitades för en projektstart maj-juni 1988. Beräknad arbetstid för byggarbetet ca1000 timmar.
Tillbyggnadsåret 1988 hölls 8 styrelsemöten då allt ifrån ventilation, köksinredning, fönster, tak-och väggmaterial beslutades. Huberts Elektrolux levererade köksmaskiner till total kostnad av 52900 kronor. Nytt gemensamt ventilationssystem för hela huset har diskuterats men endast ventilationen i nybyggnaden gjordes till kostnad av ca 18000 kronor. Larmlampor för avloppspumparna installerades i köket. Lampstolpen vid entrén tillkom. (Några år tidigare hade de 6 ytterlamporna utefter vägen bytts ut). Glasväggen mot barntimmerummet beställdes med pansarglas i nedre delen.
Markbädden för avloppet diskuterades 1989. Den kommer att ligga på pastoratets mark. Beslutades och genomfördes 1990 till en kostnad av 31658 kronor.
Hela församlingshemmet putsades om utvändigt av Puts och Tegel Fjugesta 1989 till kostnad av ca 77000 kronor + moms. Kostnaden blev slutligen 87.000 kronor. Takfot och fönster har målats till en kostnad av 8000 kronor.
Invigningsfest hölls 3 mars 1989. Stiftelsen beslöt 27 augusti 1989 att ta ett lån i Föreningssparbanken på 250 000 kronor för fortsatta kostnader för renoveringsarbetena.
Ny gräsmatta skänktes av Frösvidals gräs och Karl-Erik Göthberg grävde och skänkte planeringen av ytan 1989