Renovering och förvaltning 1963-1985

Renovering av huset 1963-65
Det var först 5 dec 1963 som planerna var klara för restaureringen. Åkessons engagemang var säkert förklaringen till att det nu tog fart. Till årsmötet dagen därpå föreslogs att man skall göra en reparation och tillbyggnad enligt arkitekt Åke Rehnbergs förslag. I kassan och på olika konton fanns ca 52 tusen kronor och sedan skulle man ta ett lån på 60 tusen kronor. Styrelsemedlemmarna gick i borgen för lånet. Årsmötet 1963 antog förslaget med acklamation.
På årsmötet den 27 mars 1965 invigdes det nyrenoverade församlingshemmet. Arbetet med renoveringen och aktiviteter i anslutning till detta beskrivs i ”Eivors Minnesbok”, som också finns tillgänglig under Historik.
1966 höjdes brandförsäkringen från 200 tusen till 275 tusen för byggnaden och från 10 till 25 tusen för inventarierna. Samma år 1966 beslöt man att anlita konsult Ander för förslag till iordningställande av tomt och parkeringsplats. Kostnadsramen var 7000 kronor. Samtidigt beslutades att skaffa belysningsstolpar och armaturer.
Förvaltning 1965-1985
Fasaden putsades 1966 av AB Fasadrenovering i Kumla.
Elinstallationer, troligen elvärme, utfördes 1968 till en kostnad av 16223 kronor.
1969 väcktes förslag om regelbundna engagemang 1:a advent och midsommar och även valborgsmässoafton.
Länsstyrelsen beslutade 1970 att vattnet till församlingshemmet ansluts till Axbergs kommuns vattentäkt. Kostnaden reducerades till 1200 kronor.
Översyn av ventilationen i lilla salen 1972.
Från skogen hämtade Davis Sundström 4 nya björkar som planterade 1971.
Höja huvudsäkringen 1973.
Åtgärder som underlättar för rullstolar att komma in i FH föreslog Gunnar Wargert 1973.
Scenljus till stora salen på förslag av Gunnar Wargert 1975
1978 försäkrades fastigheten för 600 tusen och inventarierna för 50 tusen.
1976 var stiftelsen skuldfri, dvs reparationen genomförd och betald. En ny reparationsfond är upplagd.
Ledstång till entrén föreslogs av Gunnar Wargert 1979
Grus på parkeringen 1980
Nya termostater 1980
Isolera taket i stora salen 1985 samt målning invändigt och utvändigt av vindskivor.