50 år med Församlingshemmet

Så började det

Vid konstituerande sammanträde onsdagen den 16 nov 1960 beslutades att bilda stiftelse och att anta de föreslagna stadgarna. Ett förslag till renovering presenterades men man var osäker om stiftelsen kunde finansiera de lågt räknade kostnaderna på ca 50000 kr. En styrelse valdes som skulle verka fram till årsmötet:
Kyrkoherde Gösta Sköldebrand – ordförande
Kantor Gunnar Wargert (vice ordförande)
Kyrkvärden David Sundström (kassör)
Kyrkvärden Hugo Larsson (tillsyningsman)
Fru Märta Andersson (vice sekreterare)
Fru Anna Persson (sekreterare)
Med suppleanter: Fru Ragnhild Fernström (materialförvaltare) och lantbrukare Erik Pettersson.
Vid det första årsmötet 19 mars 1961 redovisades att Domkapitlet i Strängnäs godkänt stadgarna. Utöver de redan invalda i styrelsen tillkom som suppleanter lantbrukare Torsten Sundström och lantbrukare Sigvard Johansson och fru Alfhild Gustavsson.
23 mars 1998 redovisade Marie-Ann Gustavsson osäkerheter om stiftelseformen och namnet var juridiskt korrekt och registrerat. Stadgarna granskades och man funderade på ändringar. På årsmötet 5 april samma år rapporterade hon följande: Stiftelsen bildades genom gåva från Kils Kyrkliga Ungdomskrets 1960 efter att Kils Församling tackat nej till gåvan. Enligt Per Undén på länsstyrelsen i Örebro förvaltas församlingshemmet som stiftelse och heter fortfarande Stiftelsen Kils Församlingshem.
2009 tog föreslog Gunbritt att stadgarna skulle revideras. Beslutades att inte göra något eftersom: kyrkoherden var negativ till förslaget, myndigheterna avrådde och det skulle kosta minst 7000 kronor bara att ansöka.

Övrigt
 
Minnesfonden (gåvomedel i samband med jordfästning avsätts för speciellt ändamål) beslutas 1967
Eivor Åkessons minnesbok över ombyggnaden 1964-65 publicerades och såldes 2006 för 40 kronor.
En enkel hemsida publicerades på Närkes-Kils portalen 2008. Ny hemsida konstruerades av Christer Söderbäck och infördes under 2010.