Styrelse och arbetsgrupper

MEDARBETARE I KILS FÖRSAMLINGSHEM ÅR 2018

STYRELSEN
Ordförande
Gunbritt Jonsson Rånnesta 525
Vice ordf.
Berit Doverud-Karlsson Blacksta 417
Kassör
Per-Fredrik Löthgren Hammarbygatan 11
Sekreterare
Anna-Märta Hasselwander Lockenkil 226
Ledamot
Ingela Fernström-Hjelting Lockenkil 541
Sven Nilsson Utflyktsvägen 2
Magnus Jansson Våtsjötorp 603, 69194 Karlskoga
Karin Karlsson Ullavi 310
Kristina Eklund Norrbacka 614
Simon Richardson, församlingens representant Arboga
vakant
Revisor
Eva Schön Rånnesta 252
Robert Sundström Röcklinge 430
Revisorsuppleant
Urban Larsson Röcklinge 419
Valberedning
saknas
ARBETSGRUPP för trivsel och underhåll:
Bokning och uthyrning
Gunbritt Jonsson Rånnesta 525
Festkommitté
Marianne Löthgren Älgesta 244
Kristina Eklund Norrbacka 614
Karin Karlsson Ullavi 310
Byggnadskommitté
Magnus Jansson Våtsjötorp 603, 69194 Karlskoga
Berit Doverud-Karlsson Blacksta 417
Kommitté för valborgsmässofirande
Mats Olsson – sammank. Ullavi 209
Andreas Karlsson Blacksta 417
Kommitté för midsommarfirande
Susanne Larsson – sammankallande
Birgitta Sveiven – sammankallande
Ingela Hjelting
Karin Persson
Ann-Britt Skeppner
Torsten Sundström