Styrelse och arbetsgrupper

Styrelsen
Ordförande
Anna-Märta Hasselwander, Lockenkil 226, tel. 019 – 28 21 28, 0705 – 513 260, anna.marta.hasselwander@gmail.com
Vice ordförande
Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 019 – 28 31 30, 070 – 528 31 77, berit_dovekarl@yahoo.se
Kassör
Per-Fredrik Löthgren, Hammarbygatan 11, 070 – 531 96 19, pelot@eg.se
Ledamöter
Ingela Fernström-Hjelting, Lockenkil 541, tel. 019 – 28 21 52, 073 – 626 76 92, ingela.hjelting@spray.se
Sven Nilsson, Utflyktsvägen 2, tel. 019 – 28 02 80, 070 – 828 02 81, sm4cgr@gmail.com
Karin Karlsson, Ullavi 310, tel. 019 – 28 02 52, 070 – 512 59 11, karin.ullavi@hotmail.com
Kristina Eklund, Norrbacka 614, tel. 019 – 28 03 10, 070 – 221 71 61, eklund.falla@telia.com
Magnus Jansson, Våtsjötorp 603, 691 94 Karlskoga, 070 – 329 59 56, vatsjon603@gmail.com
Simon Richardson, Axbergs Församling, 019 – 30 80 46, simon.richardson@svenskakyrkan.se
Revisorer
Eva Schön, Rånnesta 252, tel. 019 – 28 30 50, 070 – 223 63 02, eva.schon@hotmail.com
Robert Sundström, Röcklinge 430, tel. 019 – 28 04 43, 070 – 628 04 43, robert@blabergen.com
Valberedningskommittén
Kerstin Möller, Hillerstorp 608, tel. 019 – 28 21 47, 070 – 659 28 46, kerstin.moller50@gmail.com
Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, tel. 019 – 28 30 43, 070 – 357 79 70, gunbritt.k.jonsson@telia.com
Niklas Hasselwander, Hammarbygatan 15, 0708 – 28 21 28, hassel11@hotmail.com
Arbetsgrupper för trivsel och underhåll
Bokning och uthyrning
Karin Karlsson, Ullavi 310, tel. 019 – 28 02 52, 070 – 512 59 11, karin.ullavi@hotmail.com
Serveringshjälp vid minnesstunder
Margareta Bergman 019 – 28 00 93
 
Städning och trädgårdsskötsel
Thomas och Patt Holm, Hillerstorp 604, mobil 070 – 217 12 49
Kommittén för valborgsmässofirande
Mats Olsson – sammankallande, Ullavi 209, tel. 019 – 28 05 25, 070 – 210 07 07, ullavi@telia.com
Andreas Karlsson, Blacksta 417, 070 – 528 30 92, andreas.karlsson82@hotmail.com
Ulrika Ekström, Ferievägen 4, 070 – 642 18 14, ekstrom.ulrika@gmail.com
Kommittén för midsommarfirande
Ingela Fernström-Hjelting – sammankallande, Lockenkil 541, tel. 019 – 28 21 52, 073 – 626 76 92, ingela.hjelting@spray.se
Karin Persson, Norrbacka 608, tel. 019 – 28 00 25, 073 – 803 35 64, kap.norrbacka@gmail.com
Ann-Britt Skeppner, Hälleby 635, tel. 019 – 28 30 06, 070 – 568 31 08, ann-britt.skeppner@systemservice.se
Torsten Sundström, Falla 840, tel. 019 – 28 02 04, 070 – 518 02 04, torsten.sundstrom@telia.com
Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, tel. 019 – 28 30 43, 070 – 357 79 70, gunbritt.k.jonsson@telia.com
Festkommittén
Kristina Eklund – sammankallande, Norrbacka 614, tel. 019 – 28 03 10, 070 – 221 71 61, eklund.falla@telia.com
Karin Karlsson, Ullavi 310, tel. 019 – 28 02 52, 070 – 512 59 11, karin.ullavi@hotmail.com
Marianne Löthgren, Älgesta 244, tel. 019 – 28 30 02, 070 – 652 18 50, marianne.lothgren@telia.com
Byggnadskommittén
Magnus Jansson, Våtsjötorp 603, 691 94 Karlskoga, 070 – 329 59 56, vatsjon603@gmail.com
Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 019 – 28 31 30, 070 – 528 31 77, berit_dovekarl@yahoo.se

Närkes Kils Församlingshem – adresslista 2019 (pdf)