Styrelse och arbetsgrupper

Närkes Kils Församlingshem – adresslista 2019

STYRELSEN

Ordförande
Anna-Märta Hasselwander, Lockenkil 226, tel. 019 – 28 21 28, 0705 – 513 260
anna.marta.hasselwander@gmail.com

Vice ordförande
Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 019 – 28 31 30, 070 – 528 31 77
berit_dovekarl@yahoo.se

Kassör
Per-Fredrik Löthgren, Hammarbygatan 11, 070 – 531 96 19
pelot@eg.se

Ledamöter
Ingela Fernström-Hjelting, Lockenkil 541, tel. 019 – 28 21 52, 073 – 626 76 92, ingela.hjelting@spray.se

Sven Nilsson, Utflyktsvägen 2, tel. 019 – 28 02 80, 070 – 828 02 81,
sm4cgr@gmail.com

Karin Karlsson, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Kristina Eklund, Norrbacka 614, tel. 019 – 28 03 10, 070 – 221 71 61,
eklund.falla@telia.com

Magnus Jansson, Våtsjötorp 603, 691 94 Karlskoga, 070 – 329 59 56,
vatsjon603@gmail.com

Simon Richardson, Axbergs Församling, 019 – 20 93 06, simon.richardson@svenskakyrkan.se

Revisorer
Eva Schön, Rånnesta 252, tel. 019 – 28 30 50, 070 – 223 63 02,
eva.schon@hotmail.com

Robert Sundström, Röcklinge 430, tel. 019 – 28 04 43, 070 – 628 04 43, robert@blabergen.com

Valberedningskommittén
Kerstin Möller, Hillerstorp 608, tel. 019 – 28 21 47, 070 – 659 28 46, kerstin.moller50@gmail.com

Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, tel. 019 – 28 30 43, 070 – 357 79 70, gunbritt.k.jonsson@telia.com

Niklas Hasselwander, Hammarbygatan 15, 0708 – 28 21 28,
hassel11@hotmail.com

ARBETSGRUPPER för trivsel och underhåll:

Ansvarig för bokning och uthyrning
Karin Karlsson, Ullavi 310, 070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Serveringshjälp vid minnesstunder
Margareta Bergman 019 – 28 00 93 

Städning och trädgårdsskötsel
Thomas och Patt Holm, Hillerstorp 604, mobil 070 – 217 12 49

Kommittén för valborgsmässofirande
Mats Olsson – sammankallande, Ullavi 209, tel. 019 – 28 05 25, 070 – 210 07 07, ullavi@telia.com

Andreas Karlsson, Blacksta 417, 070 – 528 30 92,
andreas.karlsson82@hotmail.com

Ulrika Ekström, Ferievägen 4, 070 – 642 18 14,
ekstrom.ulrika@gmail.com

Kommittén för midsommarfirande
Ingela Fernström-Hjelting – sammankallande, Lockenkil 541, 073 – 626 76 92, ingela.hjelting@spray.se

Ann-Britt Skeppner, Hälleby 635, tel. 019 – 28 30 06, 070 – 568 31 08, ann-britt.skeppner@systemservice.se

Gunbritt Jonsson, Rånnesta 525, tel. 019 – 28 30 43, 070 – 357 79 70, gunbritt.k.jonsson@telia.com

Josefin Eriksson, Blacksta 412, 0730 – 60 35 60,
josefin85eriksson@gmail.com

Åsa Johansson, Frötorp 134, 070 – 283 05 05,
asajoha@gmail.com

Festkommittén
Kristina Eklund – sammankallande, Norrbacka 614, tel. 019 – 28 03 10, 070 – 221 71 61, eklund.falla@telia.com

Karin Karlsson, Ullavi 310,  070 – 512 59 11,
karin_ullavi@hotmail.com

Marianne Löthgren, Älgesta 244, tel. 019 – 28 30 02, 0727-38 30 02 marianne.lothgren@telia.com

Byggnadskommittén
Magnus Jansson, Våtsjötorp 603, 691 94 Karlskoga, 070 – 329 59 56,
vatsjon603@gmail.com

Berit Doverud-Karlsson, Blacksta 417, tel. 019 – 28 31 30, 070 – 528 31 77, berit_dovekarl@yahoo.se 

Brandskyddskommittén
Sven Nilsson, Utflyktsvägen 2, tel. 019 – 28 02 80, 070 – 828 02 81,
sm4cgr@gmail.com

Anna-Märta Hasselwander, Lockenkil 226, tel. 019 – 28 21 28, 0705 – 513 260, anna.marta.hasselwander@gmail.com

Lena Björkqvist, representant från Axbergs Församling, tel. 072 – 575 42 16, lena.bjorkqvist@svenskakyrkan.se