Bli stödjande medlem

Stiftelsen har ca 200 stödjande medlemmar. Medlemsavgiften är 50:- per person och år. Som tidigare medlem får du inbetalningskort i samband med inbjudan till årsmötet som brukar vara i mars. Man måste inte vara bosatt i Närkes Kil för att vara stödjande medlem.

Vill du bli medlem är det bara att sätta in 50:- per person på bankgiro nr 859-3162. Flera familjemedlemmar kan anmälas samtidigt. På anmälan skall uppges namn och postadress för alla som samtidigt anmäls.

Du kan även stödja Stiftelsen Kils Församlingshem med en gåva i form av pengar som också sätt in på bankgiro nr 859-3162. Ange då namn, adress och att det är en gåva. Andra typer av gåvor kan vi endast ta emot om styrelsen samtycker. Kontakta ordförande i Stiftelsen.